Dit was GOAL!

Tijdens GOAL gingen VAO-leden en andere ondernemers met elkaar in gesprek over ondernemerschap, doelen stellen, scoren en succes. Hoe profiteer je optimaal van de voorzichtige economische groei? Of hoe kom je weer in de positie om punten te pakken?  Jeroen en Ruben zijn samen met het publiek op zoek gegaan naar de antwoorden. Dat gebeurde op verschillende manieren, met vooral één rode draad: niemand mocht blijven zitten en we kwamen allemaal in beweging!